Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) oefent invloed uit op het beleid van ’t Schrijverke. Grondslag hiervoor is de Wet medezeggenschap Scholen (WMS). De MR op ’t Schrijverke bestaat uit drie ouders (Emily Achttienribbe, Angelique van Essen en Marianne Mulder-Staaijen) en drie personeelsleden (Rianne van de Kimmenade, Stephanie de Bont en Vera van de Pas).

In de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) vertegenwoordigt Tim Mulder (ouder) onze school.

Meer informatie over deze inspraakorganen is te vinden in de schoolgids.