Fides

Fides op OBS ‘t Schrijverke

We houden de ambitie om ons schoolklimaat te verbeteren stevig vast. Fides moet in het DNA van de school komen. Fides is een methodiek die zich richt op vergroting van zelfvertrouwen en weerbaarheid van de kinderen. We werken zo samen aan verbetering van de sfeer in de groepen en daarmee aan een fijn en veilig schoolklimaat. Daarvoor is intensief onderhoud blijvend noodzakelijk. We gaan werken met interne Fides-coaches, de communicatie over Fides krijgt blijvend aandacht en we werken aan een verfijning van ons Fides-schoolrapport en -volgsysteem.

In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal symbolen die helpend zijn om kinderen op een simpele, praktische en ‘zichtbare’ manier inzicht te verschaffen in zichzelf en hun omgeving. Inmiddels zijn alle symbolen in de groepen volop in gebruik. Ook zijn ze in onze gebouwen goed zichtbaar en alom aanwezig. Afbeeldingen van ‘de ballon’, ‘de dominostenen‘, ‘de sleutelbos’, ze hangen allemaal in de school aan de muur.

In de Snipke-rubriek “Ik maak me sterk” stellen we regelmatig een Fides-symbool centraal. We geven er uitleg over en we vertellen hoe we ermee werken. Op die manier weten jullie als ouders steeds beter waar de kinderen het over hebben als ze de symbolen thuis ter sprake brengen. Je kunt er dan ook gemakkelijker met hen het gesprek over aangaan.

LET OP: 

Meer informatie over Fides is te vinden in de ouderboekjes die we graag aan jullie uitlenen. Ze zijn beperkt voorradig als uitleenexemplaar in de klassen. Verder verwijzen we naar de website van Fides: www.fides-wbt.com