Fides

Op ‘t Schrijverke wordt sinds 2018 gewerkt met Fides. Fides betekent ‘vertrouwen’. Het is de belangrijkste richtsnoer voor hoe wij samen school willen zijn, hoe we dagelijks met elkaar willen verkeren en wat we belangrijk vinden. Fides is geen methode en ook geen concept of afgebakend gecertificeerd programma. Nee, Fides is een gemeenschappelijke taal, een denk- en handelwijze die zich richt op vergroting van zelfvertrouwen en weerbaarheid van de kinderen. 

In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal symbolen die helpend zijn om kinderen op een simpele, praktische en ‘zichtbare’ manier inzicht te verschaffen in zichzelf en hun omgeving. De principes van Fides worden actief gedeeld met ouders zodat ook thuis dezelfde taal wordt gesproken. Allemaal met als doel om kinderen sterk en zelfbewust te maken in hun groei naar volwassenheid.

Fides is alom aanwezig in de school. De Fides-symbolen staan op een centrale plek in de klas en worden als dat nodig is vrijwel dagelijks gebruikt om situaties uit te leggen of om een gesprek op gang te brengen. Ook in de rest van de schoolgebouwen zijn de symbolen en de taal van Fides, visueel gemaakt.

                         

LET OP: 

Meer informatie over Fides is te vinden in de ouderboekjes die we graag aan jullie uitlenen. Ze zijn beperkt voorradig als uitleenexemplaar in de klassen. Verder verwijzen we naar de website van Fides: www.fides-wbt.com