Openbaar onderwijs

OBS ’t Schrijverke is in 1981 als eerste openbare school in Mierlo van start gegaan. Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedereen. Kinderen met verschillende achtergronden zijn welkom, ongeacht geloof, cultuur, land van herkomst, seksuele geaardheid en fysieke mogelijkheden.

Op openbare scholen leren de kinderen respect te hebben voor de onderlinge verschillen en achtergronden die onze samenleving rijk is. Door dagelijks met elkaar om te gaan, door samen te leven en zo van elkaar te leren, maken kinderen kennis met de kracht van het verschil.