Procedure aanmelden
Aanmelden van kind(eren) op onze school kan vanaf de leeftijd van 3 jaar, middels een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier. Aanmelding wordt altijd voorafgegaan door een kennismakings- / oriëntatiegesprek. Wanneer het aanmeldformulier door school is ontvangen, brengen wij het kind in beeld. De school heeft vanaf dit moment een wettelijke termijn van 6 weken om te onderzoeken of het kind in onze reguliere setting past, alvorens de inschrijving definitief wordt.

  • De onderwijsbegeleider neemt contact op met PSZ/KDV (na verkregen akkoord van ouders) om verder inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind. In samenspraak met PSZ/ KDV kan, indien noodzakelijk geacht, een observatiemoment worden gepland. Ouders moeten hiervoor toestemming verlenen.
  • Wanneer er wel belemmeringen worden geconstateerd, gaat de school in gesprek met ouders om samen te beoordelen wat de best passende plek is voor hun kind. Het samenwerkingsverband kan hierbij betrokken worden.
  • Wanneer er geen belemmeringen worden geconstateerd, kan overgegaan worden tot een intakegesprek met de groepsleerkracht. 
  • De administratief medewerker stuurt ouders binnen 6 weken een bevestigingsmail van inschrijving.