Klasbord

Op school maakt iedere groep gebruik van de klasbord-app. Per groep hebben uitsluitend de groepsleraar en de ouders van de kinderen in de groep toegang tot dit medium. Op de informatie-avond aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de nieuwe app aangemaakt.