Brede school in Mierlo

Sinds schooljaar 2015-2016 maakt ‘t Schrijverke gebruik van twee locaties in Mierlo: Locatie Luchen, een nieuw gebouw in een snelgroeiende nieuwbouwwijk en locatie Centrum, een wat ouder gebouw in Mierlo-dorp. Locatie Centrum heeft 8 groepen. Locatie Luchen heeft 10 groepen, waarvan groep 6,7 en 8 zijn ondergebracht in de noodlocatie (Bijenkorf) tegenover de brandweerkazerne. Het totaal aantal leerlingen bedraagt 420 (stand 1-02-2023).

’t Schrijverke is, evenals de andere basisscholen in Mierlo, een brede school.
Wij werken op beide locaties intensief en succesvol samen met Kinderdagverblijf Dolfijn. Samen hebben we de zorg voor de doorgaande ontwikkelingslijn van baby naar peuter naar kleuter en verder. 

Als school hebben we de ambitie om actief te participeren in de Mierlose samenleving. We stellen ons open voor lokale initiatieven en we nemen actief deel aan bijvoorbeeld het lokaal educatief beraad en staan open voor buurtinitiatieven. Verder hebben we goede contacten met instellingen als de bibliotheek, het IVN, de Heemkundekring  en onderhouden we een intensieve samenwerking met Kunstkwartier Helmond.

Het aandeel openbaar onderwijs in Mierlo blijft groeien. De groei van ‘t Schrijverke komt met name van onderop (vanaf groep 1) en deels via zij-instroom. De groei is het sterkst op locatie Luchen (gelegen in de uitbreidingswijk). Het betreft over het algemeen kinderen van ouders die goed onderwijs in hun wijk zoeken.