Zij instroom

Bij zij-instroom (afkomstig van andere andere school) Na het kennismakings- / oriëntatiegesprek gaat ‘t Schrijverke contact zoeken met de huidige school van de kinderen. Er wordt geïnformeerd naar de leerontwikkeling van het kind en naar bijzonderheden waar wij als school rekening mee moeten houden en die mogelijk iets extra’s van ons vragen. Op voorhand vernemen wij graag ook van de ouders of er specifieke onderwijsbehoeften zijn waarvan wij als school op de hoogte moeten zijn. ‘t Schrijverke bepaalt vervolgens op grond van de verkregen informatie of het aanbod dat wij als school kunnen bieden, voldoende is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften. Overigens gaan wij er altijd vanuit dat ouders de directie van de huidige school al heeft geïnformeerd over het eventuele aanstaande vertrek van de kinderen.

Voor nieuwe kinderen, die instromen in de hogere groepen, wordt altijd in overleg met u een kennismakingsdag gepland. Uw kind kan dan een dagje meedraaien in zijn/haar toekomstige groep. Vanaf het moment dat uw kind de overstap maakt naar onze school, is hij/zij natuurlijk meteen elke dag van harte welkom.