Passend onderwijs

Voor informatie over de kwaliteit van onze basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt, wordt verwezen naar ons Schoolondersteuningsprofiel.(link naar Schoolondersteuningsprofiel)