Verlof

Voor het aanvragen van bijzonder verlof gelden strikte regels. Ouders die bijzonder verlof willen aanvragen voor hun kind, dienen vooraf kennis te nemen van deze regels. Bijzonder verlof komt in feite neer op een inperking van de wettelijke onderwijstijd, hetgeen vaak niet in het belang is van de leerling. Veel kinderen hebben de voorgeschreven onderwijstijd gewoon nodig om het onderwijsprogramma in de groep goed te kunnen volgen.

Een verlofaanvraag geschiedt door het invullen van een daarvoor bestemd formulier dat bij de directie kan worden afgehaald of kan worden gedownload. De aanvrager ontvangt binnen enkele dagen na inlevering een kopie van het formulier retour, met daarop een gemotiveerde goed- of afkeuring.

Verlof is wettelijk niet mogelijk gedurende de eerste twee weken van een schooljaar.  

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl>leerplicht