Ouderraad

Op onze school is een OuderRaad (OR) actief. De ouders van De ouderraad (OR) vormen een actieve schakel tussen school en ouders. De OR komt ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren bij elkaar en houdt zich vooral bezig met organisatie van schoolactiviteiten en vieringen. De OR coördineert en ondersteunt werkgroepen die zich bezighouden met bijvoorbeeld Sinterklaas of Carnaval. De OR geeft verder gevraagd en ongevraagd advies over dagelijkse zaken aan de MR en de directie van de school. Tot slot beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.

De OR vraagt jaarlijks alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage te leveren. Door deze bijdrage kan de OR allerlei extra activiteiten voor de kinderen bekostigen, zoals een kerstviering, sinterklaasfeest en carnavalsactiviteiten. De OR beheert de ouderbijdrage en maakt de keuzes m.b.t. de besteding in overleg met het team.

De volgende ouders zitten thans in de OR:

Yvonne van de Goor: Voorzitter
Femke Linnenbank: Penningmeester
Lindsey Koolen: secretaris
Naomi Dekkers, Niek Engbers, Marloes van Gastel, Inge Reitsma, Sabah Sabbar, Willeke Seelen, Lianne Verbruggen en Marina Wiskerke.

Vanuit het team zijn Yvonne Crooijmans en Ingrid Spanings contactpersoon voor de OR.

Meer informatie over de OR is te vinden in de schoolgids.