Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag 08.30 – 15.00 uur (groep 1 t/m 8)
Woensdag & vrijdag 08.30 – 12.30 uur (groep 1 t/m 8)

Om 08.20 uur klinkt de eerste bel. De deuren gaan open, de kinderen begeven zich naar hun eigen groep en nemen afscheid van hun ouder(s). De leraren zijn om 08.20 in de klassen aanwezig. Op woensdag en vrijdag mogen de ouders mee naar binnen. Om 08.30 gaat de tweede bel en starten de lessen.

NB: ’s Morgens voor schooltijd is er op het schoolplein geen toezicht door leraren. Wij vragen ouders om hier rekening mee te houden.

Afwijkende schooltijden
Het kan een enkele keer voorkomen dat wij bij speciale activiteiten of feesten de lestijden aanpassen. Minimaal twee weken van tevoren berichten we daarover in het nieuwsbulletin ’t Snipke. Ook kan het voorkomen dat de school bij aanhoudende extreme hitte, een tropenrooster afkondigt. Zo mogelijk proberen we dat enkele dagen van tevoren te doen.