Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag 08.30 – 14.45 uur (groep 1 t/m 8)
Woensdag & vrijdag 08.30 – 12.30 uur (groep 1 t/m 8)

Om 08.20 uur klinkt de eerste bel. De deuren gaan open, de kinderen begeven zich naar hun eigen groep en nemen afscheid van hun ouder(s). De leraren zijn om 08.20 in de klassen aanwezig. Om 08.30 gaat de tweede bel en starten de lessen.

NB: ’s Morgens voor schooltijd is er op het schoolplein geen toezicht door leraren. Wij vragen ouders om hier rekening mee te houden.

Afwijkende schooltijden
Het kan een enkele keer voorkomen dat wij bij speciale activiteiten of feesten de lestijden aanpassen. Minimaal twee weken van tevoren berichten we daarover in het nieuwsbulletin ’t Snipke.