Ruimte, structuur en duidelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat de leerling met plezier naar school gaat. Een kind moet zich op school veilig en vertrouwd voelen. Ruimte, structuur en duidelijkheid zijn daarbij onontbeerlijk. Ruimte om te mogen zijn wie je bent. Ruimte om je te mogen ontwikkelen op je eigen niveau, zodat je je competent kunt voelen. Structuur is nodig om de geboden ruimte te begrenzen. Dit bereik je door duidelijk te zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat wel en niet kan op school en in de groep. Het is hierbij ook van belang om herkenbare afspraken vast te leggen en verwachtingen naar elkaar uit te spreken.