Ruimte, structuur en duidelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat. Een kind moet zich op school veilig en vertrouwd voelen. Ruimte, structuur en duidelijkheid zijn daarbij onontbeerlijk. Ruimte om te mogen zijn wie je bent. Ruimte om je te mogen ontwikkelen op je eigen niveau, zodat je je competent kunt voelen. Structuur is nodig om de geboden ruimte te begrenzen. Dit bereik je door duidelijk te zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat wel en niet kan op school en in de groep. Het is hierbij ook van belang om herkenbare afspraken vast te leggen en verwachtingen naar elkaar uit te spreken.

Fides
Op ‘t Schrijverke wordt gewerkt met de Fides methodiek. Het is een methodiek die zich richt op vergroting van zelfvertrouwen en weerbaarheid van de kinderen. We werken zo samen aan een goede sfeer in de groepen en daarmee aan een fijn en veilig schoolklimaat. In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal symbolen die helpend zijn om kinderen op een simpele, praktische en ‘zichtbare’ manier inzicht te verschaffen in zichzelf en hun omgeving. In ons nieuwsbulletin ‘t Snipke stellen we regelmatig een Fides-symbool centraal. We geven er uitleg over en we vertellen hoe we ermee werken. In onze schoolgebouwen zijn de Fides-symbolen alom zichtbaar aanwezig.

Links: https://obsschrijverke.nl/fides/
http://www.fides-wbt.com/