Ontwikkelen van een stevige kennisbasis 

‘t Schrijverke is een school voor funderend onderwijs en daarom hechten we veel waarde aan ontwikkeling van een stevige kennisbasis van onze leerlingen. We werken methodisch en doelgericht. Ons onderwijsprogramma biedt veel ruimte voor automatiseren van basisvaardigheden (lezen, spellen, rekenen) en voor ontwikkeling van algemene kennis.

Op ‘t Schrijverke geven wij sinds 2018 les volgens het EDI-model. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie (zie schema). EDI is de hoeksteen van ons onderwijs, van groep 1 t/m 8. Bij de kleuters ligt EDI aan de basis van instructie in de kleine kring en doelgericht spelen. 

Werken met EDI kent de leraar een cruciale rol toe en vraagt ook veel van de leraar. Een EDI-les starten we omwille van pedagogisch-didactische redenen altijd met de hele  groep samen. Verderop in de les biedt EDI volop ruimte om te differentiëren en dus rekening te houden met de specifieke leerbehoefte van de leerlingen. 

Leerlingen die na intensieve begeleiding van de groepsleraar toch op een specifiek vakgebied uitvallen, komen op onze school in aanmerking voor remedial teaching (RT). Dit kan zijn voor tijdelijk of in het geval van leerlingen met een eigen leerlijn, voor langere tijd. Binnen onze school werkt een intern RT-team. Dit team van leraren met specifieke kennis op een bepaald vakgebied, wordt ingezet om leerlingen extra ondersteuning te bieden, zodat zij weer goed kunnen aanhaken bij de leerstof in de eigen groep of zich goed kunnen blijven ontwikkelen binnen hun eigen leerlijn.

Voor begaafde leerlingen worden compacting- en verrijkingsprogramma’s gemaakt. Daarnaast kan door de (hoog)begaafde leerlingen vanaf halverwege groep 5 gebruik worden gemaakt van het excellentie-arrangement van PlatOO.

Expliciete Directe Instructie (EDI)

Wij geven onze lessen vorm middels het expliciete directe instructiemodel (EDI). Dit wetenschappelijk bewezen model kent een grote doelgerichtheid. Het behalen van het lesdoel staat voorop, waarbij in elke les wordt uitgegaan van een geleidelijke verschuiving van verantwoordelijkheid van leraar naar leerling: “Ik doe het voor – we doen het samen – jullie doen het samen – jullie doen het zelf”. Alle leerlingen worden actief betrokken bij het behalen van het lesdoel en worden voortdurend gecontroleerd op begrip. 

De zes lesfasen van EDI