De eerste schooldag
Als u uw bijna kleuter heeft ingeschreven op onze school dan neemt de leraar van groep 1/2 minimaal een maand voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, contact met u op. In overleg met u vindt er verder afstemming plaats over hoe de wenperiode eruit gaat zien. Sommige kinderen kunnen niet wachten om al hele dagen te komen. Andere kinderen willen liever stapje voor stapje wennen aan school. U kent uw kind het best, dus zullen we altijd met u in overleg gaan. Over het algemeen houden wij een wenperiode aan van 2 weken. Als de wenperiode langer moet duren, dan is dit al ter sprake gekomen tijdens het aanmeldgesprek. Kinderen tot 5 jaar zijn nog niet leerplichtig. 

Wat heeft uw zoon/dochter nodig?

 • Pauze ochtend
  In de ochtend wordt er rond tien uur een kleine pauzehap gegeten en is er tijd om wat te drinken. Uw kind moet zelf deze pauzehap en het drinken meenemen. De meeste leerlingen nemen een stukje fruit of een koekje mee. Voor het drinken wordt vaak een drinkbeker (of pakje) met melk, water of sap meegegeven.
 • Pauze middag
  Voor in de middag, rond twaalf uur, nemen de leerlingen zelf hun lunch mee met iets te drinken. Deze lunch kan gekoeld bewaard worden in de koelkast in de klas. Als school verplichten wij u niet om uw kind(eren) alleen gezond eten en drinken mee te geven. Wij willen u wel dringend verzoeken om hierop toe te zien. Wilt u er met name bij kleine kinderen rekening mee houden dat het eten en drinken past bij hun eetpatroon. Als school gaan wij kinderen niet dwingen tot eten en/of drinken. Daar waar wij ons zorgen gaan maken over het eetgedrag zullen wij contact met u opnemen. Mocht u thuis concluderen dat uw zoon/dochter steeds het eten mee terugneemt naar huis dan vanuit onze kant ook de vraag om contact op te nemen.
 • Gymkleren
  Groep 1/2 gymt in de gymzaal in de school. Wilt u voor hen gymschoenen meegeven? Graag instapschoenen met of zonder klittenband, omdat er anders veel tijd in het veters strikken gaat zitten. Leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzalen van de Weijer. Zij hebben gymkleding nodig in een stevige (rug)tas: t-shirt,  gymbroek, sportschoenen die alleen voor binnensporten gebruikt worden.
 • Schoolmaterialen
  De schoolmaterialen worden bekostigd vanuit de Rijksoverheid. U hoeft dus geen schriften, boeken, pennen, kleurpotloden e.d. aan te schaffen voor uw kind. Deze zijn op school aanwezig. De leerkrachten informeren de ouders aan het begin van het schooljaar welke materialen vanuit huis meegebracht mogen worden.