Effectief onderwijs

Op ’t Schrijverke gaan we er vanuit dat ieder kind het verdient zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen.
De primaire opdracht die wij onszelf stellen luidt: ‘Met aandacht goed onderwijs geven’. Wij hebben het dan over effectief onderwijs; onderwijs dat aankomt. Effectief onderwijs steunt op twee pijlers, t.w. een fijn schoolklimaat en goede lessen.

  1. Kinderen komen het beste tot leren als zij zich veilig voelen. Een fijn schoolklimaat draagt in hoge mate bij aan een veilige leeromgeving. Een fijn schoolklimaat wordt gekenmerkt door een goede relatie tussen leerlingen onderling, tussen leerling en leraar en tussen ouders en school. Wederzijds respect en vertrouwen zijn volgens ons hiervoor de basis.  Een fijn schoolklimaat wordt op ’t Schrijverke niet bereikt door het geven van wekelijkse lessen ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op ‘t Schrijverke doen wij dat door met elkaar, iedere dag de belangrijke betekenis van een fijn schoolklimaat te onderstrepen. Uitgangspunt is dat we samen de school maken en dat we dus allemaal verantwoordelijk zijn voor een fijne, veilige sfeer.
  2. Goede lessen, gegeven door kundige groepsleraren: Dit klinkt vanzelfsprekend, bijna als een open deur….., maar is dat ook zo? Door al het vernieuwingsdenken dat jarenlang plaats heeft gevonden binnen het onderwijs zouden we haast vergeten wat onze maatschappelijke opdracht is; namelijk het geven van goede lessen. Op ’t Schrijverke investeren we daarom heel bewust in onze leraren, door hen de kennis, het vertrouwen en vooral ook de ruimte te bieden om aan deze opdracht te kunnen voldoen.

In ons onderwijs hebben we bovendien voortdurend oog voor de totale ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat we in het  verlengde van goede lessen in de kernvakken, ook gericht zijn op ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van samenwerken, creativiteit en kritisch denken.

We maken kinderen tenslotte bewust van hun eigen leerproces. In homogeen samengestelde jaargroepen en binnen vooraf gestelde kaders kunnen leerlingen onder begeleiding van de leraar werken aan hun doelen. Hiermee beogen wij het zelfvertrouwen en het zelfinzicht van het lerende kind te vergroten.

Meer informatie over ons onderwijs is te vinden in onze schoolgids.