Atelieronderwijs

Naast artistieke vorming in de eigen groep, bieden wij sinds 2020 ook atelieronderwijs aan. Met deze vorm van kunstonderwijs beogen wij expliciet aandacht te geven aan individuele voorkeuren en talentontwikkeling van kinderen. Atelieronderwijs voorziet in een ruime keuze van kunstdisciplines, verzorgd door in- en externe experts*. Onze leerlingen kunnen op basis van keuzevrijheid hun voorkeuren onderzoeken.

Atelieronderwijs als volgt georganiseerd: Groep 1/2, groep 3/4 en groep 5 t/m 8. Het onderwijs wordt aangeboden in blokken van drie aaneengesloten ochtenden of middagen en wordt afgesloten met een presentatie. 

In de ontwikkeling van de doelen van ons cultuuronderwijs hebben wij heel bewust de aansluiting gezocht bij Fides. De ambities die ‘t Schrijverke heeft met cultuuronderwijs in ateliers (met eigen- en met vakdocenten) zijn exemplarisch voor hoe wij op school aankijken tegen ontwikkeling van kinderen.

* Onze school is Cultuurloper School. De externe experts op alle kunstdisciplines worden ingevlogen via Kunstkwartier Helmond en zijn allemaal professionele kunstenaars. Interne experts zijn eigen leraren met onmiskenbare artistieke kwaliteiten.


Ambities atelieronderwijs op OBS ‘t Schrijverke

Zelfvertrouwen

Een kind dat vol vertrouwen ‘op het podium’ staat, durft te vertellen, durft te laten zien wie hij is, durft zich te uiten en weet te performen. Het kind neemt initiatieven, komt met ideeën en pakt de verantwoordelijkheid. Het kind is zich bewust van het belang van een goede voorbereiding en weet dat zelfvertrouwen er niet zomaar is, maar dat het zich langzaam opbouwt. 

Open minded

Een kind dat open minded is, waardeert zijn omgeving en kijkt met enthousiasme en plezier de wereld in. Zulke kinderen zullen niet meteen zeggen dat iets raar of gek is of om te lachen. Het kind kijkt goed om zich heen en treedt de wereld tegemoet. Hij is verdraagzaam ten opzichte van het onbekende en zal zeggen dat hij er mag zijn en de ander ook. 

Doorzettingsvermogen
Kinderen zullen moeten leren dat het moeite kost om ‘iets’ te doen of te maken waar je straks trots op kunt zijn. Dit vermogen kun je als leraar trainen door de leerling steeds vaker de moed te laten vinden om door te zetten. Kinderen moeten leren omgaan met teleurstellingen. Zij zullen leren dat talenten ontwikkeld moeten worden en dat je daar moeite voor moet doen.
Zo leren zij talent waarderen, ook in anderen. Ze kunnen zich opstellen als respectvol publiek.