OBS ‘t Schrijverke

Welkom op onze website!

Uitgelicht:

Het Schrijverke

O krinklende winklende waterding

met ’t zwarte kabotseke aan,

wat zien ik toch geren Uw kopke flink

al schrijven op ’t waterke gaan!

Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,

al zie ‘k u geen noch arrem noch been;

Gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel,

al zie’k u geen ooge, geen

De naam van onze school is ontleend aan het beroemde gedicht van de Vlaamse dichter Guido Gezelle. Schrijverke is het Vlaamse woord voor draaikevertje. Dit eironde zwarte beestje is maar een halve centimeter groot en zwemt in grote kringen op het wateroppervlak.

De kleutergroepen zijn allemaal vernoemd naar dieren die je in het water, aan de slootkant, in de weiden en aan de bosrand rondom Mierlo kunt tegenkomen.