De Sleutelbos

We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om de deur te openen heb je een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels hebt en je weet niet welke de goede is, dan zit er niets anders op dan te proberen, net zo lang tot je de goede hebt gevonden.

Zo proberen we kinderen uit te leggen dat het bij het oplossen van een probleem belangrijk is om te blijven proberen en niet op te geven. Vaak zijn we geneigd om steeds dezelfde strategie te gebruiken, dezelfde sleutel, ook als gebleken is dat deze niet werkt. Er kunnen dan beter andere sleutels worden gepast.

Dit geldt natuurlijk voor elk denkbeeldig probleem, maar bij Fides beperken we ons met het symbool van de sleutelbos tot problemen die hebben te maken met zelfvertrouwen en weerbaarheid van kinderen.

In de praktijk werken we met een echte sleutelbos met wel dertig sleutels. Aan die sleutelbos zit ook een opvallende, grote sleutel. Dit is de sleutel van ‘ik geloof in mijzelf’, ofwel ‘ik ben goed zoals ik ben’. Dit is steevast de eerste sleutel die we nodig hebben en die ons helpt zoeken naar een goede passende sleutel voor het probleem.

De sleutelbos is dus een hulpmiddel voor het denken in mogelijkheden en doorzetten bij het oplossen van een probleem of het bereiken van een doel.

Op het moment dat je kind denkt “dat kan ik niet” haal je de sleutelbos erbij. Zeker bij jonge kinderen is het van belang om een concrete en grote sleutelbos te gebruiken. Benadruk in het gesprek met je kind dat de eerste sleutel altijd is ‘ik geloof in mezelf, ik heb de mogelijkheid om iets op te lossen, ik ben goed zoals ik ben met mijn goede en minder goede kanten’. Ieder mens kan een heleboel goed en een heleboel minder goed. Dat is nu eenmaal zo! Ga er vanuit dat de sleutelbos altijd voorhanden is en dat de juiste sleutel er altijd bij zit.

Als ouder kun je de sleutelbos ook heel goed voor jezelf gebruiken. In plaats van snel te zeggen ‘wat een moeilijk kind’, kan de ouder fanatieker op zoek gaan naar sleutels. Misschien is je kind wel gebaat bij meer structuur. Het kind kan behoefte hebben aan meer humor. De lat wordt misschien wel te hoog gelegd door ouders of er worden te weinig complimenten gegeven. Gesprekjes met voldoende invoelingsvermogen, op rustige momenten kunnen dan welkom zijn.

Sleutels die het proberen waard zijn. Hoe meer sleutels je gebruikt, des te groter het resultaat.