Brede school

‘t Schrijverke is een brede school en maakt sinds schooljaar 2015-2016 gebruik van twee locaties (locatie Centrum en locatie Luchen). Onze leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit Mierlo. Binnen onze brede school werken we op beide locaties intensief en succesvol samen met Kinderdagverblijf Dolfijn. Dolfijn biedt dagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang aan. (website Dolfijn)

Als school hebben we de ambitie om actief te participeren in de Mierlose samenleving. We stellen ons open voor lokale initiatieven en we nemen actief deel aan bijvoorbeeld het lokaal educatief beraad. Ook delen wij onze gebouwen met diverse sociaal-maatschappelijke instellingen zoals Kunstkwartier (pianolessen), logopedie en sportverenigingen.