Openbaar onderwijs

’t Schrijverke is in 1981 als eerste openbare school in Mierlo van start gegaan. Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedereen. Kinderen met verschillende achtergronden zijn welkom, ongeacht geloof, cultuur, land van herkomst, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of wat dan ook.

Op openbare scholen leren de kinderen respect te hebben voor de onderlinge verschillen en achtergronden die onze samenleving rijk is. Door dagelijks met elkaar om te gaan, door samen te leven en zo van elkaar te leren, maken kinderen kennis met de kracht van het verschil.

PlatOO; ons schoolbestuur

Stichting PlatOO is het bestuur van de openbare basisscholen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Someren en drie scholen voor algemeen toegankelijk onderwijs in Nuenen en Son en Breugel.
PlatOO streeft binnen haar scholen naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind. Naast cognitieve vakgebieden is er binnen het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ruimte voor creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind.

In de visie en missie van PlatOO wordt een aantal pijlers genoemd, te weten:
1) IEDEREEN is hier welkom!
2) Wij maken SAMEN het verschil!
3) Hier werken TROTSE vakmensen!
4) Wij zetten net dat stapje EXTRA!

Brede school

‘t Schrijverke is een brede school en maakt sinds schooljaar 2015-2016 gebruik van twee locaties (locatie Centrum en locatie Luchen). Onze leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit Mierlo. Binnen onze brede school werken we op beide locaties intensief en succesvol samen met Kinderdagverblijf Dolfijn. Dolfijn biedt dagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang aan.
Samen hebben we de zorg voor de doorgaande ontwikkelingslijn van baby naar peuter naar kleuter.

Als school hebben we de ambitie om actief te participeren in de Mierlose samenleving. We stellen ons open voor lokale initiatieven en we nemen actief deel aan bijvoorbeeld het lokaal educatief beraad.