De groep als basis

Onderwijs is naar onze mening voornamelijk een sociale activiteit. Goed onderwijs komt tot stand in de interactie tussen de groepsleraar en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. Op ‘t Schrijverke kiezen we daarom heel bewust voor onderwijs in een groep.

Op onze school verzorgen wij duidelijk gestructureerd groepsonderwijs. Met uitzondering van de groep 1-2 geven wij ons onderwijs in homogeen samengestelde jaargroepen. Onderwijs in homogene groepen biedt onze leraren de meest optimale mogelijkheid om te differentiëren naar de verschillende niveaus in de klas.

Voor kinderen die een expliciet eigen leerlijn volgen, hebben we uiteraard de mogelijkheid om af te wijken van het groepsprogramma.